Χάρτης ιατρείου / Location Map 

Ιατρείa / Offices

Κεντρικό:

Χατζηκώστα 8Β Πλ.Μαβίλη  11521, Αθήνα 

Τρίτη και Πέμπτη,                         Κατόπιν ραντεβού


Athens Office: 

Chatzikosta 8B

Mavilli sq. 11521, Athens

Tuesdays and Thursdays, 

After scheduled appointment 


Υποκατάστημα:

Δαμασκηνού 61

20100, Κόρινθος     

Τετάρτη,

Κατόπιν ραντεβού 

 

Corinth Office:

Damaskinou 61

20100, Corinth

Wednesdays,  

After scheduled appointment