Επικοινωνία / Contact information

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ιατρό στα τηλέφωνα:


  • 6944-887946
  • 210-6420060 (Αθήνα)
  • 2741-110367 (Κόρινθος)

Μπορείτε να στείλετε στον ιατρό e-mail στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:


  • dr.a.zachariadis@hotmail.com 


Should you wish to contact the doctor, you may reach him at the following telephone numbers:


  • +30 - 6944 - 887946
  • +30 - 210 - 6420060 (Athens)
  • +30 - 2741 - 110367 (Corinth) 

or at the e-mail:


  • dr.a.zachariadis@hotmail.com


Ιατρείa / Offices

Κεντρικό:

Χατζηκώστα 8Β Πλ.Μαβίλη  11521, Αθήνα 

Τρίτη και Πέμπτη,                         Κατόπιν ραντεβού


Athens Office: 

Chatzikosta 8B

Mavilli sq. 11521, Athens

Tuesdays and Thursdays, 

After scheduled appointment 


Υποκατάστημα:

Δαμασκηνού 61

20100, Κόρινθος     

Τετάρτη,

Κατόπιν ραντεβού 

 

Corinth Office:

Damaskinou 61

20100, Corinth

Wednesdays,  

After scheduled appointment