Αρχική

Καλωσορίσατε στον ιστότοπο www.psychiatrists.eu .

 

Εδώ θα βρείτε ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα του ιατρού καθώς και διάφορες δημοσiεύσεις που έχει κάνει. 


Σκοπός είναι η ενημέρωση σας, ώστε να είστε σε θέση να προβείτε σε μία συνετή επιλογή, ενός εξειδικευμένου επιστήμονα Ψυχικής Υγείας για ιατρική εξέταση ή παροχή συμβουλευτικής.


Επίσης μπορείτε να βρείτε τον χάρτη, όπου σημειώνεται η τοποθεσία του ιατρείου, καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας με τον ιατρό.


Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης σας στο ιατρείο, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης κατ' οίκον μετά προηγούμενη συνεννόηση. 


Συνεδρίες μέσω τηλεφωνικής συνδυάλεξης ή μέσω Skype είναι επίσης διαθέσιμες.


Initial page

Welcome to the website www.psychiatrists.eu.


Here you will find the doctor's concise C.V , as well as various publications he has written. 


This website's aim is to disclose info so that you are able to make an informed decision, as far as a correct choice of a mental health professional is concerned.

   

You will also find the doctor's office location map and his communication data.


In case that someone is not able to visit the doctor at his office, house calls are available, after specific appointment.


Sessions by phone or Skype are also available.  


Finally, we would like to inform you that the doctor is able to examine patients, as well as conduct counselling, in English, French, and Italian as well. 

Ιατρείo / Office


Χατζηκώστα 12 Πλ.Μαβίλη  11521, Αθήνα 

Κατόπιν ραντεβού


Chatzikosta 12

Mavilli sq. 11521, Athens

After scheduled appointment